Contact

 • 070 8880077

Personal Branding Training

Afbeelding 35

Aanpak personal branding training
De aanpak van de personal branding training volgt de personal branding aanpak en bestaat uit vier bijeenkomsten van één dagdeel en een terugkom bijeenkomst:

Bijeenkomst 1; de eerste bijeenkomst bestaat uit:

 • een interactieve introductie op personal branding en op deze manier van werken;
 • het ontdekken en ontleden van een voorbeeld casus personal branding;
 • het beantwoorden van vraag 1a en 1 c: waar ben ik goed in: interesse/ expertise en activiteiten/ producten/ diensten;
 • de behandeling van de theorie en het oefenen met ‘het vertellen van je verhaal’;
 • de uitleg en het opstarten van de personal branding survey; als onderdeel van de training voeren alle deelnemers een personal branding survey uit. Met deze online 360 graden feedback toepassing (www.personalbrandingsurvey.com) wordt input verzameld en het bewustzijn verder verhoogd;
 • ‘huiswerk’ voor de tweede bijeenkomst:
  • nodigen de deelnemers respondenten uit voor hun personal branding survey;
  • verzamelen de deelnemers ‘items’ (krant/website artikelen, filmpjes, beelden, etc.) waardoor zij worden geraakt;
  • wordt een ‘dagboek’ bijgehouden waarin per week enkele ervaringen worden beschreven die symbool staan voor de dingen waarvoor zij gevraagd willen worden en waarin zij hun kwaliteiten hebben kunnen aanwenden.

Bijeenkomst 2, deze bestaat uit:

 • een terugblik op de afgelopen weken en de ‘personal branding ervaringen’ die zijn opgedaan; de deelnemers presenteren hun ‘items’ en ‘dagboek-momenten’;
 • een interactieve behandeling van de personal branding pijlers aan de hand van actuele relevante voorbeelden;
 • het oefenen met het ‘ontleden’ van een personal brand aan de hand van een casus;
 • de beantwoording van vraag 2: ‘wat kan ik daarmee voor anderen betekenen?’; de deelnemers maken voor zichzelf de vertaalslag van het ‘wat’ zij doen naar welke resultaten zij hiermee voor anderen kunnen betekenen;
 • een aanzet tot ‘actieplan’ uitdragen en verhogen toegevoegde waarde;
 • ‘huiswerk’ voor de derde bijeenkomst:
  • geldt hetzelfde huiswerk als voor deze tweede bijeenkomst;
  • bijwerken LinkedIn profiel + plaatsen status updates;
  • gericht, bewust en strategisch omgaan met communicatiemomenten.

Bijeenkomst 3, deze bestaat uit:

 • een terugblik op de afgelopen weken en de ‘personal branding ervaringen’ die zijn opgedaan; de deelnemers presenteren hun ‘items’ en ‘dagboek-momenten’;
 • een interactieve introductie en ontleding ‘eigenschappen en vaardigheden’ aan de hand van actuele casus en theorie;
 • de analyse van de uitkomsten van de personal branding survey;
 • de beantwoording van vraag 1b: ‘waar ben ik goed in: eigenschappen/vaardigheden’;
 • betekenis geven aan persoonlijke eigenschappen en vaardigheden;
 • vertaalslag naar ‘verhaal vertellen’ en uitdragen van de eigenschappen en vaardigheden;
 • als ‘huiswerk’ voor de vierde bijeenkomst:
  • geldt hetzelfde huiswerk als voor deze derde bijeenkomst;
  • gericht, bewust en strategisch een of enkele activiteiten initiëren gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde: iets doen dat niet binnen project/taakomschrijving staat.

Bijeenkomst 4, deze bestaat uit:

 • terugblik op de afgelopen weken en de ‘personal branding ervaringen’ die zijn opgedaan; de deelnemers presenteren hun
  ‘items’ en ‘dagboek-momenten’.
 • interactieve introductie en theorie over de vraag ‘waar doe ik het voor?’, de intentie achter de activiteiten en de communicatie;
 • beantwoording van vraag 3: ‘waar doe ik het voor?’;
 • uitwerking personal branding strategie: concrete activiteiten en actieplan voor het verhogen van zichtbaarheid, herkenbaarheid en toegevoegde waarde;
 • verder opstellen van activiteiten en communicatieplan;
 • als ‘huiswerk’ voor de update/ terugkombijeenkomst:
  • geldt hetzelfde huiswerk als voor de vierde bijeenkomst;
  • bijwerken LinkedIn profiel + plaatsen status updates;
  • gericht, bewust en strategisch omgaan met communicatiemomenten.

Bijeenkomst 5: de update:

De vijfde bijeenkomst vindt plaats ongeveer een maand na bijeenkomst 4 en is gericht op het ‘in stand houden’ van de nieuwe werkwijze:

 • persoonlijk feedback op de LinkedIn profielen, het actieplan en de ingezette activiteiten;
 • aanscherping van de geformuleerde antwoorden op de drie vragen;
 • enkele nieuwe oefeningen voor het vertellen en uitdragen van kwaliteiten, producten/diensten en betekenis;
 • nieuwe activiteiten benoemen om ingezette aanpak verder vorm te geven.