ZOEKEN

Amanda Jansen
 • Een organisatie gericht op het creëren van maatschappelijke impact laat haar mensen anders naar de wereld kijken en anders handelen.
 • Het grootste resultaat is dat MT en medewerkers zichzelf ten dienste stellen van de betekenis van de organisatie. Er is geen angst meer om de eigen verworven positie te verliezen. Mensen krijgen energie om te geven en te delen.
 • Het grootste resultaat is het vergroten van de maatschappelijke impact van de organisatie.
Brigitte Beeking
 • Strategiesessies zijn er om met een team of MT afstand te nemen van de dagelijkse 'rush' en even stil te staan bij de vragen: waar zijn we eigenlijk mee bezig en waar gaan we naar toe?
 • Strategiesessies of een strategietraject draagt bij aan de energie, de motivatie en de richting van de organisatie. De mensen weten weer waar ze het voordoen, waar ze een bijdrage aan leveren en wat hun bijdrage daar aan is.
 • Een strategiesessie draagt bij aan het duurzaam voortbestaan van een organisatie of team. In deze snel veranderende wereld ben je voortdurend op zoek naar je bestaansrecht en de manieren om hier invulling aan te geven.
Cees Hoogendijk
 • Appreciative Inquiry is niet alleen een krachtige collectieve verandermethode, maar het is ook en vooral een manier van doen om zo goed mogelijk samen te werken met je medemens c.q. collega.
 • De wereld verandert in de richting van de vragen die wij elkaar stellen. Waarderend onderzoekend bejegenen is het werkzame bestanddeel van constructieve samenwerking en florerende organisaties.
 • Appreciative Inquiry maakt de mensen van de organisatie de regisseurs van de verandering. Doordat de mensen zelf de regie voeren zijn zij betrokken en gemotiveerd om dagelijks met de gewenste verandering aan de slag te gaan.
Marjolein Kral
 • Bekijk de organisatie als geheel en maak verbinding tussen het denken en doen van de mensen en de processen en structuren van de organisatie. Op deze manier ontstaat er natuurlijke verandering.
 • Verandermanagement is als het op gang brengen van een bewegingsproces. Het is als het maken van een danschoreografie dat een wisselwerking is tussen conceptueel denken en doen. Het interessante aan dans als metafoor, is dat deze uitdrukkingsvorm heel dicht bij de mens ligt. Immers voor velen geeft een verandering dezelfde angst als de vraag “mag ik deze dans?”. En toch iedereen die beweegt, is aan het dansen.
 • Niets staat stil, alles is in beweging. Voor organisaties betekent dit veranderingen waarbij het doorbreken van vaste denkpatronen een steeds grotere rol speelt.
Tom Mulder
 • Een organisatie waarbinnen iedere actie is gericht op het bijdragen aan het hoger doel van de organisatie, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die flexibel inspeelt op de snel veranderende omgeving door gedeelde autoriteit, snelle besluitvorming en creativiteit van zijn professionals.
 • Een organisatie waar werk wordt beschreven in rollen en niet langer in functies. Helder is wie wat doet en wie verantwoordelijk is.
 • Een organisatie met loyale werknemers die echt invloed hebben. Iedereen wordt ondernemer in zijn rollen en werkt zowel in de organisatie als aan de organisatie. Een organisatie waar niemand meer de baas is. Iedereen wordt leider vanuit zijn rollen. Macht is vanuit een doel gedreven hiërarchie verdeelt over deze rollen en het proces.
Els Holland
 • Effectieve organisatie, met verantwoordelijke en initiatiefrijke medewerkers
 • De uitstraling van de organisatie is zoals die van binnen is: ontspannen, klantgericht en betrokken bij alle stakeholders.
 • Een aantrekkelijke organisatie om mee (samen) te werken.