ZOEKEN

Fyke van Amerongen
 • Teamleden geven elkaar feedback op wat ze aanspreekt en wat ze beperkt in het gedrag van anderen.
 • Meer energie en meer plezier in het team.
 • Verhoogde productiviteit en teamresultaten.
Ralph van der Winden
 • Het verbinden van medewerkers met nieuwe projecten en processen én met elkaar.
 • Versterken van de samenwerking en eensgezindheid om individuele kwaliteiten maximaal tot hun recht te laten komen; dat is wat ons echt verder brengt.
 • Energie aan het heden om de toekomst te laten stralen.
Lysette van Zijl - de Groot
 • Het belangrijkste resultaat is uiteraard het realiseren van organisatie doelstellingen door de juiste persoon op de juiste plek te hebben.
 • Een nieuwe collega heeft ook impact op de cultuur van een organisatie en op de andere werknemers. Als je hier goed naar kijkt dan kan deze impact een positieve impact hebben waardoor andere mensen beter gaan presteren en meer werkplezier hebben.
 • Voor degene die ik weet te plaatsen betekent werk inkomen, zekerheid, voldoening en waardering voor zijn/haar kwaliteiten.
Jurienne Hollaar
 • Advies over sociaal ondernemen verhoogt het bewust zijn binnen een MT over de kansen voor het vergroten van de impact van de organisatie.
 • Advies over sociaal ondernemen leidt niet zelden tot inzicht in de kansen om de activiteiten en de omzet van de organisatie uit te breiden.
 • Advies over sociaal ondernemen geeft energie, mensen willen vaak direct aan de slag. Iets voor iemand anders kunnen betekenen blijkt in onze genen te zitten.
Robbert Sedee
 • Teamcoaching helpt teams bij het naar boven halen van nog niet ontdekte potenties, en het waarderen en zien van ieders unieke kanten. Het vergroot het vermogen om de sterke kanten te benutten en de minder sterke kanten van het geheel te optimaliseren. Teamcoaching betrekt ook de factor tijd en creëert ruimte voor bezinning en reflectie. Resultaat: een krachtiger presterend team met hoger rendement, impact en betekenis.
 • Teamcoaching is een activiteit waarbij de activiteit het doel is en het 'doel' het logische resultaat. Met een team reflecteren op houding en gedrag en daar met elkaar mee aan de slag ontwikkelt het team en laat de afzonderlijke teamleden groeien.
 • Teamcoaching leidt tot een verlaging van kosten en ziekteverzuim en tot een productiviteitsverhoging. Dat gaat vanzelf als het team beter in staat is om de goede dingen te doen en bewust te zijn van 'waar we nou eigenlijk mee bezig zijn'.
Amanda Jansen
 • Een organisatie gericht op het creëren van maatschappelijke impact laat haar mensen anders naar de wereld kijken en anders handelen.
 • Het grootste resultaat is dat MT en medewerkers zichzelf ten dienste stellen van de betekenis van de organisatie. Er is geen angst meer om de eigen verworven positie te verliezen. Mensen krijgen energie om te geven en te delen.
 • Het grootste resultaat is het vergroten van de maatschappelijke impact van de organisatie.
Brigitte Beeking
 • Strategiesessies zijn er om met een team of MT afstand te nemen van de dagelijkse 'rush' en even stil te staan bij de vragen: waar zijn we eigenlijk mee bezig en waar gaan we naar toe?
 • Strategiesessies of een strategietraject draagt bij aan de energie, de motivatie en de richting van de organisatie. De mensen weten weer waar ze het voordoen, waar ze een bijdrage aan leveren en wat hun bijdrage daar aan is.
 • Een strategiesessie draagt bij aan het duurzaam voortbestaan van een organisatie of team. In deze snel veranderende wereld ben je voortdurend op zoek naar je bestaansrecht en de manieren om hier invulling aan te geven.
Cees Hoogendijk
 • Appreciative Inquiry is niet alleen een krachtige collectieve verandermethode, maar het is ook en vooral een manier van doen om zo goed mogelijk samen te werken met je medemens c.q. collega.
 • De wereld verandert in de richting van de vragen die wij elkaar stellen. Waarderend onderzoekend bejegenen is het werkzame bestanddeel van constructieve samenwerking en florerende organisaties.
 • Appreciative Inquiry maakt de mensen van de organisatie de regisseurs van de verandering. Doordat de mensen zelf de regie voeren zijn zij betrokken en gemotiveerd om dagelijks met de gewenste verandering aan de slag te gaan.
Erica Risiglione
 • Als HR adviseur begeleid ik reorganisaties waarbij er voor medewerkers grote dingen veranderen. Het resultaat kan dan zijn dat er afscheid genomen moet worden van mensen of dat mensen andere werkzaamheden moeten gaan doen.
 • Een HR adviseur bij reorganisaties denkt en kijkt vanuit het perspectief van de medewerkers. Ik verplaats me in de verandering en de impact die dit voor mensen heeft. Vanuit dit punt organiseer ik wat nodig is om mensen in deze verandering mee te nemen.
 • Het belangrijkste resultaat van mijn werk is begrip en respect bij en voor alle partijen die bij een reorganisatie betrokken zijn.
Ernst Jan Tissing
 • Als ergonomisch adviseur is het mijn taak om knelpunten die kunnen ontstaan bij beeldschermwerk praktisch op te lossen. Ik werk dan met middelen die voor handen zijn bij de klanten zelf, geef informatie en heb producten achter de hand voor wanneer ik er met de aanwezige spullen niet uitkom.
 • Ik werk samen met diverse kantoorinrichters en zet de puntjes op de i op het gebied van individuele ergonomie.
 • Het geven van advies voor oplossen van knelpunten, verzorgen van proefplaatsingen van diverse merken bureaustoelen en het doen van een werkplekonderzoek. Ook het geven van zitinstructie en het houden van presentaties over ergonomie bij beeldschermwerk hoort bij mijn expertise.
Els Lonissen
 • Een andere manier van werken door medewerkers van een organisatie. Tot stand gebracht door ervaringen, kennis en inzichten.
 • Gemotiveerde medewerkers die hun bijdrage aan een organisatiedoel kennen en dagelijks weten te vertalen naar zelfsturing en ontwikkeling.
 • Een lerende organisatie die blijvende veranderingen door weet te voeren.
Erik van Nieuwpoort
 • Ik nodig mensen uit om zichzelf vanuit de 4 menselijke behoeften - lichaam, verstand, hart, ziel - te ontwikkelen en te versterken.
 • Wanneer mensen ervaren wat heel zijn betekent zullen ze zich met hart en ziel vrijwillig inzetten voor de organisatie en zullen ze zich een betrokken en loyaal medewerker tonen.
 • Loyale medewerkers maken loyale klanten i.p.v. tevreden klanten.
Jos Tissen
 • Through structured workshops, concise and comprehensive studies, EnvAid mobilizes the human and engineering creativity necessary for the resolution of environmental issues;
 • both in terms of real reductions in environmental impact and in terms of better understanding and improved relationships.
 • To establish a sustainable society; priority needs to be given to effective measures. EnvAid is here for that very purpose.
Margot Stolker
 • Nadenken en afspraken maken over de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers leidt tot betrokken en gemotiveerde medewerkers.
 • Duurzame inzetbaarheid is ook gericht op het behouden van de productiviteit van de medewerkers.
 • Beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid zorgt dat de organisatie als geheel zich aan blijft passen aan veranderingen in de samenleving.
Marjolein Kral
 • Bekijk de organisatie als geheel en maak verbinding tussen het denken en doen van de mensen en de processen en structuren van de organisatie. Op deze manier ontstaat er natuurlijke verandering.
 • Verandermanagement is als het op gang brengen van een bewegingsproces. Het is als het maken van een danschoreografie dat een wisselwerking is tussen conceptueel denken en doen. Het interessante aan dans als metafoor, is dat deze uitdrukkingsvorm heel dicht bij de mens ligt. Immers voor velen geeft een verandering dezelfde angst als de vraag “mag ik deze dans?”. En toch iedereen die beweegt, is aan het dansen.
 • Niets staat stil, alles is in beweging. Voor organisaties betekent dit veranderingen waarbij het doorbreken van vaste denkpatronen een steeds grotere rol speelt.
Tom Mulder
 • Een organisatie waarbinnen iedere actie is gericht op het bijdragen aan het hoger doel van de organisatie, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die flexibel inspeelt op de snel veranderende omgeving door gedeelde autoriteit, snelle besluitvorming en creativiteit van zijn professionals.
 • Een organisatie waar werk wordt beschreven in rollen en niet langer in functies. Helder is wie wat doet en wie verantwoordelijk is.
 • Een organisatie met loyale werknemers die echt invloed hebben. Iedereen wordt ondernemer in zijn rollen en werkt zowel in de organisatie als aan de organisatie. Een organisatie waar niemand meer de baas is. Iedereen wordt leider vanuit zijn rollen. Macht is vanuit een doel gedreven hiërarchie verdeelt over deze rollen en het proces.
Els Holland
 • Op elkaar ingespeeld samenwerken. Weten wat je aan elkaar hebt. Samen werken aan de groei en het resultaat van de organisatie.
 • Een effectief team
 • Het team geeft het maximale van zichzelf, wat leidt tot optimale resultaten voor de organisatie.
Els Holland
 • Effectieve organisatie, met verantwoordelijke en initiatiefrijke medewerkers
 • De uitstraling van de organisatie is zoals die van binnen is: ontspannen, klantgericht en betrokken bij alle stakeholders.
 • Een aantrekkelijke organisatie om mee (samen) te werken.