ZOEKEN

Ahmed Rbabi
 • Je verbetert je commerciële vaardigheden en rendement. Je bent in staat in te spelen op de behoeften van de klant.
 • Je kunt een professionele relatie opbouwen met een klant. Je presenteert je product optimaal aan klanten.
 • Je verwerft met meer gemak opdrachten en een vervolgopdracht.
Berdine Segers
 • Trainingsacteren is: een spiegel, die - een gesimuleerde situatie tot in detail herkenbaar maakt; - zichtbaar voor de deelnemer reageert op diens gedrag, en meebeweegt met veranderingen in dat gedrag; - ook letterlijk ‘spiegelt’ door van rol te wisselen met de deelnemer.
 • Trainingsacteren is: souffleren: - de deelnemer steunen en tegelijk het rollenspel sturen, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken; - ín of buiten zijn rol feedback geven op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer influisteren wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.
 • Trainingsacteren is: coachen: - vaardigheden oefenen met de deelnemer; - gedragsverandering begeleiden; - de deelnemer helpen persoonlijke leerdoelen te bereiken.
Carolien Ruijs
 • Tijdens deze training (her)definiëren we de persoonlijke stijl van het individu op basis van je functie en de aard van de organisatie.
 • Deze training draagt bij aan het zelfvertrouwen van de deelnemers.
 • De training, het advies en de opvolging daarvan draagt bij aan het beeld dat door de mensen van de organisatie wordt neergezet.
Dieuwke Helder
 • Ik lever dat gedrag waarmee jij of een deelnemer wil(t) oefenen zodat de theorie spelenderwijs in de praktijk kan worden gebracht.
 • Je leert sneller door te doen en te ervaren. Humor en veiligheid spelen een belangrijke rol.
 • Na het oefenen geef ik gerichte feedback
Tom Scholte
 • Een personal branding seminar of training draagt bij aan het zelfbewustzijn van de deelnemers. Zij zijn zich in hogere mate bewust van hun eigen gedachten, gedrag en communicatie. Hierdoor kunnen zij deze ook makkelijker sturen in een richting die bijdraagt aan het realiseren van hun doelen.
 • Een personal branding seminar laat de deelnemers ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hun persoonlijke ambities zijn. Ook worden deze helder geformuleerd zodat ze kunnen worden uitgedragen en worden gecommuniceerd.
 • Een personal branding seminar draagt direct bij aan het realiseren van de doelen van de deelnemers en de organisaties waar zij werkzaam zijn.