ZOEKEN

Marcel van Harrewijen
  • Checklist inschatting volwassenheidsniveau van prijsbeleid Invullen framework per deelgebied Analyse en advies
  • Afhankelijk van de inventarisatie: plan van aanpak voor implementatie en doorvoeren nieuw prijsbeleid.
  • De intentie van een prijstraject is te kijken welke prijzen kunnen worden verhoogd/verlaag met de intentie het nettoresultaat van de organisatie te verhogen.

Gerelateerde zoekresultaten


   Helaas hebben we geen gerelateerde diensten voor je kunnen vinden.