Zelforganisatie (TEAL organiseren)

Organisatiecoach - Organisatieontwikkeling Zuid-Holland
training picture
Omschrijving

De resultaten

  • Een organisatie waarbinnen iedere actie is gericht op het bijdragen aan het hoger doel van de organisatie, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Een organisatie die flexibel inspeelt op de snel veranderende omgeving door gedeelde autoriteit, snelle besluitvorming en creativiteit van zijn professionals.
  • Een organisatie waar werk wordt beschreven in rollen en niet langer in functies. Helder is wie wat doet en wie verantwoordelijk is.
  • Een organisatie met loyale werknemers die echt invloed hebben. Iedereen wordt ondernemer in zijn rollen en werkt zowel in de organisatie als aan de organisatie. Een organisatie waar niemand meer de baas is. Iedereen wordt leider vanuit zijn rollen. Macht is vanuit een doel gedreven hiërarchie verdeelt over deze rollen en het proces.

Mijn gewenste doelgroep

Organisaties of teams waarvan de huidige leidinggevende graag over wil naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet langer heroïsche leiderschap waar enkele personen alle besluiten nemen maar een dynamische organisatie waar besluiten worden genomen op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Mijn gewenste cliënt

Begin direct met jezelf online te presenteren!

Ga naar de inschrijvingspagina