Kerngerichte teamcoaching

Team coach - Teamcoaching Zuid-Holland
training picture
Omschrijving

De resultaten

  • Teamcoaching helpt teams bij het naar boven halen van nog niet ontdekte potenties, en het waarderen en zien van ieders unieke kanten. Het vergroot het vermogen om de sterke kanten te benutten en de minder sterke kanten van het geheel te optimaliseren. Teamcoaching betrekt ook de factor tijd en creëert ruimte voor bezinning en reflectie. Resultaat: een krachtiger presterend team met hoger rendement, impact en betekenis.
  • Teamcoaching is een activiteit waarbij de activiteit het doel is en het 'doel' het logische resultaat. Met een team reflecteren op houding en gedrag en daar met elkaar mee aan de slag ontwikkelt het team en laat de afzonderlijke teamleden groeien.
  • Teamcoaching leidt tot een verlaging van kosten en ziekteverzuim en tot een productiviteitsverhoging. Dat gaat vanzelf als het team beter in staat is om de goede dingen te doen en bewust te zijn van 'waar we nou eigenlijk mee bezig zijn'.

Mijn gewenste doelgroep

Teams binnen MKB, overheid, zorg, onderwijs en non-profit.

Mijn gewenste cliënt

Begin direct met jezelf online te presenteren!

Ga naar de inschrijvingspagina